Restructuring & Recovery

Als het er echt op aankomt

Het zijn turbulente tijden voor ondernemingen. Markten zitten soms tegen resultaten stellen teleur, of externe financiers zoals banken willen bij herfinanciering meer zekerheid over het toekomstperspectief.

Wij ondersteunen u in de verschillende fases op weg naar rendementsherstel. Dit op basis van jarenlange ervaring in en kennis van uiteenlopende sectoren. Daarnaast bieden wij alle disciplines voor een integrale aanpak (business, finance, HR en juridisch). We hebben oog voor het belang van stakeholders zoals banken, raad van commissarissen en aandeelhouders.

Bij grote veranderingen is de vuistregel: vroegtijdig en grondig anticiperen. Bij een terugvallende marktvraag dienen beslissingen de juiste diepgang en het juiste tempo te hebben.

Maatregelen kunnen variëren van eenvoudige kostenbesparingen tot het structureel afstoten van bepaalde activiteiten, producten of het niet langer bedienen van bepaalde klanten.

Het punt is dat directies kostenbesparingsprogramma’s vaak eenzijdig benaderen en daarbij de markt en de koppeling met de strategie vergeten. Snijden in kosten en personeel heeft alleen zin als er voldoende perspectief voor de toekomst is. Dus dient er niet alleen gekeken te worden naar kosten, maar ook naar de bedrijfsprocessen, strategie en vooral naar de markt.

Direct Contact

Strategie & Groei

Financieringen & Venture Capital

Continuïteit & Insolventie

Conflicten & Crisissituaties

Juridisch advies & Onderhandelingen

Restructuring & Recovery

MediTrust Ontzorgt

Bijzonder Onderzoek

Corona Revisie Huur

Corona Surseance