Expertises

Door onze kracht van inventiviteit creëren
wij ongekende mogelijkheden

Expertises

Meerwaarde creëren

De dynamische omgeving waarin veel bedrijven actief zijn, vraagt om bijzondere en wendbare management ondersteuning. Onafhankelijk advies en het bepalen van de juiste strategie is voor u pas van waarde als het is afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten en specifieke situatie en als het wordt geïmplementeerd met kennis van uw sector. Tevens is het van belang dat de gevolgen zijn doordacht vanuit, onder meer, juridisch, fiscaal en financieel perspectief.

Wij  leveren u kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke managementsupport. Dat combineren wij met de vaardigheden, de ondernemende benadering en de technologische ondersteuning voor complexe vraagstukken.

Uw strategie maximaal ondersteunen

Sinds de financiële crisis zijn de spelregels voor financiering grondig veranderd. Waar de keuze voor kredietnemers vroeger zeer beperkt was, zijn er nu meer dan 100 partijen actief in de Mid Market die bereid zijn als leverancier van krediet op te treden. Hierdoor zijn de keuzemogelijkheden enorm. Maar met de toename van het aantal opties is de markt ondoorzichtig geworden en is het niet eenvoudig om de optimale financieringsoplossing te vinden.

Wij zijn adviseurs met een achtergrond in de bancaire sector. Wij hebben het netwerk in de financiële wereld en spreken de taal van de bankiers en alternatieve financiers, maar zijn onafhankelijk. Die kracht zetten we in om voor u het beste resultaat te krijgen: genoeg vreemd -, eigen – of hybride vermogen om uw plannen te realiseren tegen de beste voorwaarden: altijd vanuit uw belang. Wij kunnen u nauw betrekken bij dit proces, maar ook volledig ontzorgen. Wij zorgen er in ieder geval voor dat u de beste oplossing krijgt die u en uw strategie maximaal ondersteunt.

U verdient wel beter

Het is een feit dat de continuïteit van veel ondernemingen gedurende hun bestaan weleens wordt bedreigd. Veranderde marktomstandigheden, vertrek van een grote klant, nieuwe technologieën, onverwachte concurrentie, gewoon pech (brand, overlijden), tegenvallende projecten, te duur uitvallende investeringen, ‘lijken uit de kast’ na een overname, etc., het gebeurt allemaal.

Snel, doelgericht en daadkrachtig ingrijpen is dan nodig. Financiers, kredietverzekeraars, fiscus, aandeelhouders, crediteuren, vakbonden eisen ineens veel aandacht. De zaken moeten echter juist dan ook gewoon doorgaan.

Op die momenten springen wij voor u in de bres en beschikken wij over kennis bij:

 • Herstructurering (waaronder pre-pack en doorstart)
 • Faillissement en faillissementsfraude
 • Surseance van betaling
 • Buitengerechtelijk crediteurenakkoord
 • Bancaire financieringen en zekerheden
 • Borgstellingen
 • Begeleiding bij fiscale schulden en bodembeslag
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Pauliana

De harmonie herstellen, wat er ook gebeurt

Conflicten zijn van alle tijden, en conflictmanagement daarom ook. Onze grootste uitdaging is om te zorgen dat conflicten worden voorkomen.

Wanneer u onverhoopt in een conflict belandt, helpen wij u bij het beoordelen van uw kansen en risico’s. Wij zoeken met u naar een oplossing die constructief is en het best bij uw organisatie past en helpen u om deze oplossing te realiseren. Dat doen wij op een niet alledaagse en bijzondere manier.

Wij kijken niet alleen naar de juridische aspecten maar beoordelen een conflict vanuit de psychologie, sociologie, economie en het recht. Daardoor kunnen wij de kansen (in plaats van de bedreigingen) die een conflict u biedt in kaart brengen en van daaruit een oplossing creëren. Dat is de kern van een nieuwe vorm van conflictmanagement, namelijk conflictologie.

Wij verliezen echter nooit uit het oog dat winnen niet altijd het belangrijkst is. Het gaat erom wat vanuit commercieel oogpunt de beste oplossing is voor uw organisatie en hoe u uw kansen kan vergroten.

Vreemde ogen kunnen dwingen

Onderhandelingen voeren (dealmaking)  wordt ingezet als partijen hun actuele problemen wel graag samen onderhandelend willen oplossen (zonder juridische inmenging) maar wel met behulp van een bemiddelaar. Er moet echt een uitkomst komen, maar partijen zijn niet zeker van hun eigen onderhandelend vermogen.

Waar een mediator en soortgelijke bemiddelaars terughoudend zijn in hun eigen rol  en daarbij meer of minder scherpe grenzen trekken, begint het speelveld van de dealmaker, die maar één belang heeft, een SMART overeenkomst tussen de onderhandelende partijen.

Voordelen van dealmaking:

 • partijen hoeven geen direct contact met de andere partij te hebben
 • de dealmaker denkt inhoudelijk mee over richtingen en oplossingen
 • de methode is louter oplossingsgericht

Als het er echt op aankomt

Het zijn turbulente tijden voor ondernemingen. Markten zitten soms tegen resultaten stellen teleur, of externe financiers zoals banken willen bij herfinanciering meer zekerheid over het toekomstperspectief.

Wij ondersteunen u in de verschillende fases op weg naar rendementsherstel. Dit op basis van jarenlange ervaring in en kennis van uiteenlopende sectoren. Daarnaast bieden wij alle disciplines voor een integrale aanpak (business, finance, HR en juridisch). We hebben oog voor het belang van stakeholders zoals banken, raad van commissarissen en aandeelhouders.

Bij grote veranderingen is de vuistregel: vroegtijdig en grondig anticiperen. Bij een terugvallende marktvraag dienen beslissingen de juiste diepgang en het juiste tempo te hebben.

Maatregelen kunnen variëren van eenvoudige kostenbesparingen tot het structureel afstoten van bepaalde activiteiten, producten of het niet langer bedienen van bepaalde klanten.

Het punt is dat directies kostenbesparingsprogramma’s vaak eenzijdig benaderen en daarbij de markt en de koppeling met de strategie vergeten. Snijden in kosten en personeel heeft alleen zin als er voldoende perspectief voor de toekomst is. Dus dient er niet alleen gekeken te worden naar kosten, maar ook naar de bedrijfsprocessen, strategie en vooral naar de markt.