Covid-19 Oplossing bij huurachterstanden

Covid-19

Steeds meer bedrijven, in allerhande sectoren,  krijgen door de Covid-19 crisis problemen om aan lopende huurverplichtingen te kunnen voldoen.

Voor verhuurders geldt dat ook zij (op termijn) in problemen (kunnen) raken omdat er te hoge huurachterstanden ontstaan en het risico bestaat dat huurders, die toch verplicht worden om de huur te betalen, daardoor in insolventie belanden, met als gevolg dat de huurovereenkomst (van rechtswege) wordt beëindigd.

Berlemond heeft het initiatief genomen om, samen met een team van deskundigen, een plan van aanpak te maken waardoor:

 

  • de belangen van huurders optimaal worden behartigd
  • er recht wordt gedaan aan de belangen van verhuurders

Wij bieden zowel huurders als verhuurders een pallet aan mogelijkheden waardoor:

  • er niet aan reguliere huurverplichtingen behoeft te worden voldaan (huurders)
  • Er geen huurachterstanden behoeven te worden afgeboekt (verhuurders)
  • De winst- en verliesrekening positief wordt beïnvloed (huurders)
  • Er geen balanstechnische voorzieningen getroffen hoeven te worden (verhuurders)
  • De beleggingswaarde in stand blijft (verhuurders)
  • De eigen vermogenspositie verbetert (huurders)

 

Voor huurders die onmogelijk hun onderneming kunnen continueren en toch na de Covid-19 crisis levensvatbaar zijn en met wie een verhuurder de relatie wenst te continueren is door Berlemond, de de slaap surseance bedacht, die door diverse rechtbanken wordt ondersteund.

Bent u huurder of verhuurder en heeft u behoefte aan deskundige bijstand? Neem dan contact met ons op.

Direct Contact

Strategie & Groei

Financieringen & Venture Capital

Continuïteit & Insolventie

Conflicten & Crisissituaties

Juridisch advies & Onderhandelingen

Restructuring & Recovery

MediTrust Ontzorgt

Bijzonder Onderzoek

Corona Revisie Huur

Corona Surseance