De meest efficiënte oplossingen voor bedrijven die door de COVID-19 crisis in problemen komen. Dat veel bedrijven door Corona in een échte crisissituatie terecht komen staat buiten kijf. Wat moet je doen als je een levensvatbaar bedrijf hebt maar dat door de crisis niet kan overleven? Het is dan slikken of stikken en het faillissement aanvragen is vaak de enige optie. Van gelijke orde is de vraag wat je moet doen als je onmogelijk de huur kan betalen en de verhuurder geen kant op wil of kan. Dezelfde vraag geldt voor verhuurders. Wat moet je doen als het merendeel van de huurders niet in staat is om de huur (integraal) te betalen?

Wat zijn efficiënte crisisoplossingen? Binnen Berlemond, Global Management Advisory, hebben wij twee oplossingen, die wij hebben uitgewerkt met overheidsinstellingen (waaronder de Rechtbank te Rotterdam en het Ministerie van Economische zaken).

1. De Slaap Sursèance van betaling 2. De Revisiehuur 1. De “slaap” surseance van betaling De slaap sursèance (art. 214 van de Faillissementswet) is een alternatief op de gewone sursèance van betaling en zorgt ervoor dat uw bedrijf tijdelijk “in slaap” gaat en “wakker” wordt als de omstandigheden zodanig zijn verandert dat u weer normaal kunt ondernemen. Het grote voordeel is dat van rechtswege: – er geen huur hoeft te worden betaald – er geen energie etc in rekening kan worden gebracht – personeel niet meer hoeft te worden betaald – alle beslagen vervallen en procedures stoppen – kortom, u hoeft niets te betalen Het verschil met een reguliere sursèance is dat uw bedrijf weer operationeel is zonder een akkoord met de crediteuren en dat u als het ware verder kunt ondernemen met een zo schoon mogelijke lei. Voor een verhuurder heeft dit ook een voordeel. Bij faillissement verliest de verhuurder een huurder en in dit geval komt de huurder terug. Slaap sursèance is alleen geschikt voor bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn maar door de Corona crisis met ernstige omzet terugval te maken hebben of anderszins hun bedrijf niet kunnen of mogen exploiteren en de regelgeving rond de 1,5 meter niet kunnen waarborgen.