WAT IS WIJSHEID, méér economie of méér doden?

De laatste week gaan er steeds meer stemmen op die pleiten voor het openstellen van de economie en daarmee een aantal extra doden maar voor lief nemen.

Wie de wijsheid in pacht
heeft mag het nu zeggen

Als je gezond bent, niemand in je familie is overleden aan Corona en je bent niet één van de 8000 zorgverleners die met Corona is besmet, begrijp ik dit standpunt.

En als je géén verstand van een virus als COVID-19 hebt dat constant muteert en het beschouwt als een ernstige griep die vanzelf overwaait, begrijp ik het ook. Een paar duizend toch al oude mensen meer of minder die dood gaan maakt niet uit toch?

Maar stel nu dat we te snel willen gaan en net gaan doen of er teweinig aan de hand is? Café’s, restaurants, bioscopen, de scholen …. alles weer langzaam op gang. In het begin geloven we stellig in de 1,5 meter politiek maar dat is een kwestie van korte tijd en dan wordt het een meter, 50 centiemer (geen typo), want wie controleert ons ?

Wie het laatst lacht,
lacht het best!

En dan … als COVID-19 (in het najaar) terug is (zie China nu al) en nog harder toeslaat en ook jongeren meepakt in haar glorietocht van dood en verderf? En als dan de economie helemaal op slot moet en we met z’n allen kopje onder gaan? Wat dan?

Laat het niet
het virus zijn
dat het laatst lacht

Laten we echt blij zijn met een intelligent Kabinet dat intelligente afwegingen maakt.

Wees blij dat je in Nederland woont en niet in België of Frankrijk waar een Macaron (geen typo) regeert en de lockdown niet intelligent maar finaal (fataal) is. Het is de meest ellendige tijd die we na de Tweede Wereldoorlog meemaken. We hebben er niet om gevraagd, maar het is als een dief bij nacht binnengeslopen.

Ik heb de wijsheid niet in pacht en ben één van de (beste) stuurlui die aan de wal staan. Ik sta te popelen dat de economie morgen weer in volle vaart gaat draaien, maar ik wil niet dat het COVID-19 virus is die het laatst en dus het beste lacht.

“SLAAP” SURSEANCE, de beste uit(stel)weg in crisistijd

Een nieuwe oplossing voor bedrijven die door de COVID-19 crisis ten onder dreigen te gaan!

Dat veel bedrijven in een echte crisissituatie terecht komen en ook buiten noodregelingen vallen staat buiten kijf. Wat moet je doen als je een levensvatbaar bedrijf hebt dat door de crisis letterlijk plat ligt. Het is dan slikken of stikken en het faillissement aanvragen is vaak de enige optie. De vraag is of er echt geen andere oplossingen zijn.

Wat is een efficiënte crisisoplossing?

Een faillissement levert een onomkeerbare situatie op. Met andere woorden: er is geen weg terug. Een ander middel dat in deze crisisomstandigheden uitstekend kan werken is de (aloude) surseance van betaling en dan in (iets) aangepaste vorm. Surseance van betaling is een middel dat ondergesneeuwd is geraakt en vaak wordt “afgedaan” als een manier om een faillissement te vertragen.

De “slaap” surseance van betaling als oplossing

Als de surseance van betaling direct nieuw leven wordt ingeblazen en wordt aangepast naar “slaap” surseance is dit het perfecte middel voor gezonde bedrijven die door de crisis lamgeslagen zijn en tot na de crisis in een slaapstand moeten worden gebracht.

Géén wetswijzigingen

De “slaap” surseance van betaling (zo noem ik deze crisisvorm) kan binnen de werking van art. 214 van de Faillissementswet blijven, maar de drempel om surseance aan te vragen moet worden verlaagd. De aanvragen moeten digitaal plaats kunnen vinden en te worden voorzien van een verklaring van een accountant waaruit de levensvatbaarheid van het bedrijf blijkt. Het toezicht (de bewindvoering moet heel eenvoudig worden gemaakt en een door de rechtbank benoemde deskundige moet erop toezien dat een bedrijf echt in de slaapstand gaat en ook onder dit toezicht wordt geheractiveerd als de crisis voorbij is. Tijdens de “slaap” surseance mogen er beslist geen activiteiten (kunnen) plaatsvinden.

Praktische uitvoering

De invoering van de “slaap” surseance zal een grandioze oplossing zijn om kansrijke bedrijven door de crisis heen te helpen. Zij zijn immers niet alleen verlost van variabele maar ook van vaste lasten. Een bedrijf in “slaap” surseance gaat dus echt op slot en alle verplichtingen houden op te bestaan tot na de opheffing van de surseance.

Een “slaap surseance” wordt in het begin voor een periode van 2 maanden verleend en kan telkens op een simpele manier met een maand worden verlengd. Een “slaap surseance” eindigt van rechtswege binnen een maand nadat de intelligente lockdown is beëindigd. Met het bedenken van de “slaap” surseance hoop ik een inventieve oplossing te hebben aangedragen voor bedrijven die belangrijk onderdeel uitmaken van de Nederlandse economie en na de crisis onmisbaar zijn.